• Υποτροφίες Τσεχίας και Ρουμανίας σε Έλληνες υπηκόους

  Το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε συμπηρωματική προκήρυξη υποτροφιών Τσεχίας και Ρουμανίας σε Έλληνες υπηκόους ως εξής:

  ΤΣΕΧΙΑ
  Mία (1) υποτροφία για παρακολούθηση θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Masaryk στην πόλη Brno (από 15/07/2017 έως 12/08/2017) και μία (1) υποτροφία θερινού σεμιναρίου γλώσσας και πολιτισμού στο Πανεπιστήμιο Palacky στην πόλη Olomouc (από 22/07/2017 έως 20/08/2017).

  Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων είναι η 15η Μαρτίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως:
  http://www.lsss.upol.cz/en/summer-sc...onic-languages
  www.phil.muni.cz/kabcest/en/summer-school.php
  http://www.mzv.cz/athens
  http://lsss.ff.cuni.cz/en
  http://www.msmt.cz/eu-and-internatio...avonic-studies (γενικές πληροφορίες για ενδιαφερόμενους χωρίς υποτροφία).

  Οι υποτροφίες καλύπτουν δίδακτρα διαμονή, διατροφή και εκδρομές, που διοργανώνονται στο πλαίσιο του προγράμματος των αντίστοιχων θερινών σεμιναρίων.

  Οι υποψήφιοι θα υποβάλουν μόνο το σχετικό έντυπο που επισυνάπτεται στην αρχική προκήρυξη.

  ΡΟΥΜΑΝΙΑ
  α) Τρεις (3) υποτροφίες διάρκειας δέκα (10) μηνών ανά έτος η κάθε μία, για έναν πλήρη κύκλο προπτυχιακών σπουδών.
  β) Μία (1) υποτροφία διάρκειας δέκα (10) μηνών για μεταπτυχιακές σπουδές.
  γ) Τρεις (3) υποτροφίες για παρακολούθηση θερινών σεμιναρίων.

  Προκειμένου για την αποδοχή Ελλήνων από τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ρουμανίας, απαιτείται η υποβολή αποδεικτικών για αντίστοιχες σπουδές στην Ελλάδα με γενικό βαθμό καλώς (7/10).
  Το όριο ηλικίας είναι τα 35 έτη για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές και τα 45 έτη για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές, περιλαμβανομένου του κλάδου της Ιατρικής.
  Οι υποτροφίες χορηγούνται για αναγνωρισμένα προγράμματα σπουδών στα Ρουμανικά ή σε διεθνή γλώσσα σε Ρουμανικά κρατικά Πανεπιστήμια.

  Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των αιτήσεων προς το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων είναι η 7η Ιουλίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να απευθύνονται ως ακολούθως: http://atena.mae.ro, www.edu.ro/summercourses.htm.

  Κατά τα λοιπά ισχύει η με αρ. 18406/Ζ1/06-02-2017 Απόφαση (ΑΔΑ 7ΝΦΗ4653ΠΣ-ΛΛΑ). Πληρ: Δ. Τράγου, Χρ. Σακελλίου Τηλέφωνο: 210 344.34 69, -2404