• Νέες Υποτροφίες για το 2016: 211 θέσεις για 114 υποτροφίες στο εξωτερικό

  Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) δημοσίευσε στις 3 Μαΐου 2016, 211 θέσεις για 114 Υποτροφίες στο εξωτερικό.

  Οι Υποτροφίες αυτές κατηγοριοποιούνται σε ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

  Οι θέσεις των 114 Υποτροφιών έχουν ως εξής:

  - Επιστήμες Μηχανικών (49 θέσεις)
  - Επιστήμη Πληροφορικής (24 θέσεις)
  - Οικονομικές Επιστήμες (7 θέσεις)
  - Νομικές Επιστήμες (1 θέση)
  - Επιστήμες Υγείας (3 θέσεις)
  - Επιστήμες Ζωής (37 θέσεις)
  - Περιβαλλοντικές Επιστήμες (8 θέσεις)
  - Κοινωνικές Επιστήμες (5 θέσεις)
  - Πολιτικές Επιστήμες (5 θέσεις)
  - Θετικές Επιστήμες (55 θέσεις)
  - Παιδαγωγικές Επιστήμες (1 θέση)
  - Ανθρωπιστικές Επιστήμες (10 θέσεις)
  - Τέχνες (2 θέσεις)
  - Ιατρική Επιστήμη (4 θέσεις)

  Περισσότερες πληροφορίες για τις 211 θέσεις για Υποτροφίες στο εξωτερικό μπορείτε να δείτε εδώ.