• 143 θέσεις για 67 υποτροφίες στο εξωτερικό

  Το Γραφείο Διασύνδεσης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (ΔΠΘ) δημοσίευσε 143 θέσεις για 67 Υποτροφίες στο εξωτερικό.

  Οι Υποτροφίες αυτές κατηγοριοποιούνται σε ομάδες ανάλογα με το αντικείμενο απασχόλησης.

  Οι θέσεις των 67 Υποτροφιών έχουν ως εξής:

  - Επιστήμες Μηχανικών (24 θέσεις)
  - Επιστήμη Πληροφορικής (9 θέσεις)
  - Οικονομικές Επιστήμες (3 θέσεις)
  - Επιστήμες Υγείας (7 θέσεις)
  - Επιστήμες Ζωής (26 θέσεις)
  - Περιβαλλοντικές Επιστήμες (6 θέσεις)
  - Κοινωνικές Επιστήμες (8 θέσεις)
  - Γεωπονικές Επιστήμες (2 θέσεις)
  - Θετικές Επιστήμες (30 θέσεις)
  - Παιδαγωγικές Επιστήμες (3 θέσεις)
  - Ανθρωπιστικές Επιστήμες (12 θέσεις)
  - Ιατρική Επιστήμη (11 θέσεις)

  Περισσότερες πληροφορίες για τις 143 θέσεις για Υποτροφίες στο εξωτερικό μπορείτε να δείτε στον σύνδεσμο εδώ.