• PAPEL NEWS RSS Feed

  Article Preview

  Οι δικαιούχοι φοιτητές δύνανται να υποβάλουν την αίτηση για τη χορήγηση του εν λόγω επιδόματος οποτεδήποτε μέχρι την παραγραφή της κατά του Δημοσίου απαίτησής του. Οι αιτούντες προσκομίζουν απαιτούμενο εκκαθαριστικό σημείωμα φόρου εισοδήματος τρέχοντος οικονομικού έτους για τα εισοδήματα του έτους 2014.

  Αυτό αναφέρει έγγραφο έγγραφο του υπουργείου Παιδείας ( Φ5/8993/Ζ1/20-01-2015) με την ένδειξη ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ.

  Επειδή με την αριθ. 2/19525/0026/21-2-2013 κοινή υπουργική απόφαση (Β.393), επανακαθορίστηκε η διαδικασία για την πληρωμή του στεγαστικού επιδόματος ...
  Article Preview

  Το Πανεπιστήμιο του Εδιμβούργου ανακοίνωσε την χορήγηση 40 μεταπτυχιακών υποτροφιών στον τομέα των Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016.

  Υποβολή Αιτήσεων

  Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται έως και την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015.

  Πληροφορίες

  Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μάθετε στην ιστοσελίδα: http://scholarship-positions.com ...
  Article Preview

  Σειρά αλλαγών αναμένεται να επιφέρει η νέα ηγεσία του υπουργείου Παιδείας και στο χώρο των πανεπιστημίων και ΤΕΙ. Οι πρυτάνεις του ΑΠΘ και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, καθώς και ο πρόεδρος του ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης μιλούν στον «Α» για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν σήμερα τα ιδρύματα, ενώ διατυπώνουν και την άποψή τους για τις εξαγγελίες περί ακύρωσης των διαγραφών των λεγόμενων «αιώνιων» φοιτητών.

  Ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Αχιλλέας Ζαπράνης, εκφράζει την αντίθεσή του στην επιστροφή όσων δεν ενδιαφέρονται να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους. «Αν η δήλωση του αναπληρωτή ...
  Article Preview

  Ο νέος αναπληρωτής Παιδείας, Τάσος Κουράκης, μιλώντας στο Κόκκινο και το βραδινό μαγκαζίνο, αναφέρθηκε στις περιπτώσεις των αιώνιων φοιτητών, οι οποίοι με βάση την νομοθεσία διαγραφής των 'αιώνιων φοιτητών' έχαναν το πτυχίο τους ακόμα και αν χρωστούσαν 2 με 3 μαθήματα.

  Σε αυτές τις περιπτώσεις, είπε ο αναπληρωτής υπουργός Παιδείας οι συγκεκριμένοι φοιτητές θα μπορούν να παρακολουθήσουν τα μαθήματα που χρωστάνε προκειμένου να τελειώσουν το πτυχίο τους.

  . ...
  Article Preview

  Οι Τομείς έχουν ως εξής:
  Πρόκειται για Full Time προγράμματα με κεντρικούς τομείς:
  • MSc Advanced Mechanical Systems
  • MSc Biomedical Engineering
  • MSc Communications and Information Engineering
  • MSc Energy and Power Engineering
  • MSc Sustainable Energy Technologies
  • MSc Tunnelling and Underground Space
  Ποσό υποτροφίας
  Το ύψος της Υποτροφίας είναι 4,000 λύρες για ένα χρόνο.

  Υποβολή Αιτήσεων
  Καταληκτική ημερομηνία: 15 Μαΐου 2015.

  Αναλυτικές πληροφορίες και λεπτομέρειες ΕΔΩ ...
  Article Preview

  Με νέα κοινή απόφαση των υπουργείων Παιδείας και Οικονομικών τροποποείται η Υπ αριθ. 2/19525/0026/21.2.2013 κοινή απόφαση μας (Β΄ 393) και αντικαθιστούμε το υπό στοιχείο (10) δικαιολογητικό της ενότητας Β του αρθ. 2 αυτής, ως εξής:

  Απόδειξη Υποβολής Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας (κατοικίας) που βρίσκεται στον τόπο φοίτησης και σε πόλη άλλη της κύριας κατοικίας του φοιτητή, στην οποία πόλη οι γονείς του ή ο ίδιος δεν έχουν την πλήρη κυριότητα ή επικαρπία άλλης κατοικίας. Για το πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και το Ν. Αττικής ισχύουν τα ...
  Article Preview

  Η αίτηση γίνεται μέσω της ιστοσελίδας από τις 20/1 έως τις 20/3 http://www.admission-postbac.fr/. Σε αυτή την on-line αίτηση, ο υποψήφιος έχει την δυνατότητα να επιλέξει με σειρά προτίμησης, έως και 12 Πανεπιστήμια. Procedure APB.pdf Κόστος εγγραφής στα γαλλικά πανεπιστήμια για το έτος 2014-2015 Στη Γαλλία, τα ετήσια δίδακτρα στα δημόσια εκπαιδευτικά ιδρύματα καθορίζονται από το Κράτος.

  Για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, έχουν καθορισθεί ως εξής :

  - 184 ευρώ για τους φοιτητές στη Licence
  - 256 ευρώ για τους φοιτητές στο Master
  - 391 ευρώ για τους φοιτητές ...
  Article Preview

  Έως την 31η Ιανουαρίου 2015, για το τρέχον ακαδημαϊκό έτος, οι δύο φοιτητές που ενδιαφέρονται για την αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής υποβάλουν κοινή αίτηση στις αντίστοιχες Σχολές ή Τμήματα, υπό την προϋπόθεση εγγραφής των δύο φοιτητών στο ίδιο εξάμηνο.

  Με απόφαση του υπουργείου Παιδείας:
  1. Οι φοιτητές σε Σχολές ή Τμήματα των Ιδρυμάτων Ανωτάτης Εκπαίδευσης, δύνανται να αιτηθούν αμοιβαία μεταφορά θέσης εισαγωγής χωρίς τον περιορισμό εισοδηματικού κριτηρίου ή κριτηρίου ποσόστωσης, εφόσον φοιτούν σε αντίστοιχη Σχολή ή Τμήμα Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ. Η αμοιβαία μεταφορά
  ...
  Article Preview

  Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για το πρόγραμμα Educational Trip2015, που διοργανώνεται για έκτη συνεχή χρονιά από το Corallia και τους συλλόγους Ελλήνων φοιτητών των πανεπιστημίων Stanford (Hell.A.S.), UCBerkeley (Hestia), MIT (HSAMIT), GeorgiaTech (GTHS) και για πρώτη φορά και του UC SanDiego (HSAUCSD).

  Το Educational Trip δίνει την ευκαιρία σε φοιτήτριες και φοιτητές από δημόσια πανεπιστήμια της Ελλάδας και για πρώτη χρονιά και της Κύπρου να επισκεφθούν κορυφαία ακαδημαϊκά ιδρύματα παγκοσμίως και να εφοδιαστούν με νέες ιδέες και γνώσεις, που θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν ...
  Article Preview

  Το ΙΚΥ έχει οριστεί ως Εθνική Μονάδα Συντονισμού του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Erasmus+ ενώ τα Γραφεία Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων/Erasmus των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης έχουν αναλάβει τη διαχείριση του Προγράμματος. Κατά συνέπεια, οι φοιτητές θα πρέπει να απευθύνονται στο Γραφείο Erasmus του Ιδρύματός τους προκειμένου να ενημερωθούν και να υποβάλουν την Αίτηση Μετακίνησής τους.


  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ
  Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για σπουδές ή πρακτική άσκηση σε όλους τους κύκλους σπουδών, συνολικά 12 μήνες σε κάθε κύκλο σπουδών (π.χ. 12 μήνες κατά ...